The Grand UB Co.,Ltd.
Home > Job Opportunities

Job Opportunities
พนักงานขาย

ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้:

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-32 ปี
 • การสื่อสารดี รักงานขาย

 

พนักงานเขียนแบบ และออกแบบ

ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้:

 • ปวส. - ปริญญาตรี ขึ้นไป.
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการออกแบบ และเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ช่างติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

ผู้สมัครมีคุณสมบัติดังนี้ :

 • วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 • เพศชาย อายุ 22-28 ปี
 • Computer skill in Ms Excel, Word
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ผลตอบแทน ค่าแรงขั้นต่ำ, ชุดฟอร์ม, โอที, เบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน

 

เดอะ แกรนด์ ยูบี

Products

Catalogs Download

Site Map

 

Contact

Address : 24/1 Banthat Thong Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400

Tel : 66 2 214 - 7088
Fax : 66 2 214 - 7090,66 2 214 - 7076
Email : sale@thegrand-ub.com
Map : Head Office, factory